Make your own free website on Tripod.com

 (НЕ)КУЛТУРА У МЕДИЙОХМирослав Задрепко


    Гоч кельо ше намагам написац состав на дату тему, нїяк ми нє идзе. Єдноставно, дотичну културу мож найсц лєм у шлїдох, окреме на телевизиї, як у нас так и у швеце. Же бизме скрацели бешеду и же бим вам дочаровал кельо єст култури на наших медийох, предкладам же бизме направели єдну турнею по наших ТВ проґрамох, а тоту приповедку започнєме зоз найконтроверзнєйшу телевизию у нашей жеми – зоз ТВ Пинк.

    Полудньовали сце и док пиєце кафу, плануєце ше дакус културно воздзвигнуц абсорбуюци културни информациї котри вам сцигую зоз ТВ апарату. Случайно уключуєце праве ТВ Пинк. Перше цо ше случує то же на хвильку трацице вид пре силне блїщанє кича и шунда зоз котрим вас екран бомбардує. Понеже сце ше звикли на енормне количество шветлосци, удало вам ше и же бисце на екрану видзели єдну секси тету котра на себе ма даскельо рендочки, котра скака и маха по бини, док ше намага же би провадзела playback котри идзе зоз режиї. Друга вариянта подобна першей, алє наместо контурох тети, пред вами ше зявює секси бачи облєчени до мередова котри ше тиж так викруца и скака, тиж ше намагаюци же би провадзел playback. Понеже сце прежили тот перши културологийни шок, шлїдзи други, котри, за розлику од першого котри иритира ваш видео приємнїк дїйствує на авдио рецептори. Перше вас “пукнє” турско-азийски мелос, процив чиєй жридловей форми наисце нє мам нїч понеже то, заш лєм, дачийо културне богатство, алє кед чуєм балканску адаптацию тих мотивох, цошка ми ше почнє рушац у жалудку. Лєдво ше якош змирим, кед воно – праве рушел playback. Яки то слова, мили мойо, яка глїбина, то дацо цалком нєвироятне. Док слухаце мили глас як вам толкує же як треба спреведнуц дзивку, а же би вона нє дознала за тото, лєбо як ю претлучиц кед же дозна и пригвари дацо, зоз єдного боку, лєбо як дзивка спреведла леґиня, а вец го и вибламирала пред масу, бо – то ше так роби, вец уж вецей нє мож контроловац корчи у жалудку. И праве кед подумаце же то максимум и же нє можеце видзиц вецей нїч цо би вас нєсподзивало, зявя ше даскельо водительки котри облєчени яґод кед би їх костимоґраф бул шлєпи, лєбо є у найлєпшим случаю, оперовани од доброго смаку. Як и цала екипа, анї вони нє маю богзна цо повесц, алє їх ошмих “ла школька” нєпреривно на твари. Анї то нє шицко, понеже шлїдзи блок рекламох котри приказую секси тету котра вам прейґ телефона обецує койцо, лєм кед сце порихтани забренкац єй. Же би ствар була ище парадоксалнєйша, у истим блоку идзе и реклама ”Нови Сад – варош култури”. господи помилуй; яка култура вас нашла кед вам ше цали дзень по екрану шейтаю рижнополни бабки котри вам вимиваю мозоґ. Най нє забудзем, шицко ше тото случує пополадню, кеди ше анї у голандиї, котра єдна з найлибералнєйших жемох на швеце, нє емитую хот-лине реклами. Нє думайце же сом даяки пуританєц, алє, заш лєм, думам же даяка гранїца доброго смаку и културного минимуму муши буц, окреме кед ваша телевизия єдна зоз найпатренших у держави, як цо то зоз Пинком.

    Цо ше дотика других телевизийох ситуация дакус лєпша, алє, руку на шерцо, нє барз. Винїмок РТС и Б92 котри, за розлику од векшини других телевизийох, маю сеґмент програми котри пошвецени култури. РТС зоз єдного боку провадзи, условно поведзено конвенционалну културу и, кед сцеце знац яки нови филми ше знїмаю, лєбо хто будзе участвовац на даяким фестивалє, вец вам РТС идеалне ришенє. Тиж так, у державней телевизиї похопюю же култура нє лєм тото цо сом уж горе начишлєл, алє и документарни и едукативни емисиї котри ше занїмаю зоз културу, як цо то “Метрополис”. Телевизия Б92, зоз другого боку, обрабя културу зоз вецей аспектох, и тиж так, нє занїма ше лєм зоз конвенционалну културу, алє и зоз рижнима формами алтернативней култури. Окремне место у културней програми на ТВ Б92 забера то урбана култура. Попробуйце поровнац “Ґранд шоу” на Пинку и “Културни нокаут”, лєбо “Зипа дяле” на Б92, и шицко вам будзе ясне. голєм би требало буц. Вшелїяк же то лєм часц цалей слики, понеже на Б92 маю нормалних сценоґрафох и ґардероберох, так же цала слика котра вам сцигує зоз екрану дїйствує цалком нормално, без прейґмирного блїщаня. Цо ше дотика других телевизийох, вони блукаю од кичу по абстракцию, цо можебуц нароком поробене прето же редакторе култури думаю же зоз пестросцу каждого задоволя, алє то у пракси найчастейше здабе на подли микс котри нє ма ясне порученє, а анї барз ясни смисел, и найчастейше здабе на звичайне пополньованє програми.

    Но, то вам тото, голєм цо ше дотика телевизиї. Кед ше бешедує о радию, ту нєт цо бешедовац понеже лєм державни радио програми маю розвиту културну програму. Цо ше дотика других станїцох, шицко то менєй лєбо вецей, рижни наявеня концертох, представох лєбо филмох котри можеце отпатриц у кину. Евентуално ше може случиц же з часу на час “убегнє” даяки интервю, кед же єст причина за тото, и то шицко. У новинох подобна ситуация, алє пре їх шаблонованосц, у скоро каждих “нормалних” новинох маце голєм єден бок пошвецени култури. Як, и зоз чим тоти боки пополнєти, то завиши и од редакторскей политики новинох, алє и од квалитету новинарох, так же и ту мож найсц вшелїячини.

    Та то вам углавним тото кед ше бешедує о култури у, на и коло медийох. Зоз того можеце видзиц и на яким нам уровню култура, алє цо би могло и требало застарац шицких котри ше заняти зоз културу, лєбо ю виучую на було яки способ, то факт же Пинк и далєй диктира (нє)културни норми у держави. Аж и кед би держава ришела поробиц дацо озбильнєйше по тим питаню, за реализацию єдного проєкту котри би ознова требал успоставиц систему вредносцох и ожиц културни вредносци, требало би вельо часу, голєм тельо кельо Пинк будовал свою “систему вредносцох”. Попри тим, треба знац же людзе телевизию часто патра, бо так навикли, и прето би було чежко превжац патрачох тей телевизиї и “врациц их на праву драгу”. Кед ґу тому додаце и гевти ґенерациї котри одросли на “пинк култури”, и за котрих аж и Бах, лєбо Ван Ґоґ исте цо и Duron@950МHz, вец цала визия евентуалного културного прешвеченя випатра барз далєка. Вшелїяк же без политичней дзеки унапряменей ґу ревитализованю културних вредносцох, можлївосц успоставяня нормалней системи вредносцох випатра нєможлїва, алє кед нам актуални Републични министер култури знїма филми и бави представи, наместо же би ше анґажовал на оживйованю култури прейґ институциї на чиїм є чолє, вец сиґурне же нам култура ище єден, наздавам ше, кратши час будзе офарбена на целово и полна кичу и шунду.