Make your own free website on Tripod.com

КОМПЮТЕРСКИ СМЕЧЕР


Мирко Горняк Коле

Мойо теориї же Русанци подли спортисти помали алє сиґурно поставаю шмишни. После Злати Паплацко доставаме ище єдного спортисту меґа калибра. У питаню ЖЕЛЬКО КОЛЄСАР, новосадян хтори вецей щесца поглєдал "за долїну" у Кичинеру, Онтарио, Канада. Хвильково є на одпочивку у нашей жеми, а пошвидко ше враца прейґ Атлантику на студиї до Зєдинєних Амеицких Державох, дзе го одведол його облюбени спорт - одбойка. Желько "залапени" у Керестуре, дзе у дружтву диктафона хтори нє роби и фляши коли (ваш репортер зна пиц и таке) направени тот интервю.

МАК: Кеди ши пошол до Канади?
Желько: До Канади зме пошли цала фамелия 1995. року кед сом закончел основну школу у Новим Садзе. У Кичинеру сом уписал ґимназию хтора тирва пейц роки. Я перши рок прескочел так же сом ишол штири роки. Бавел сом одбойку за клуб у Рочестеру, NY, USA.

МАК: Як ши ше нашол на универзитету у Америки?
Желько: До америки ме доведла одбойка. На препоруку мойого тренера, пошол сом на Penn State University, State College, Pennsylvania, USA, дзе студирам компютери (програмованє) и матетематику. Зоз универзитетом сом задовольни, на нїм студира коло 40.000 школярох, мож ше повязац зоз вельо людзми. Универзитет ма 2 семестри, перши од септембра до децембра, други од януара по май.

МАК: Як випата твой єден дзень, чи спортисти маю протекциї при школованю?
Желько: Пред поладньом идзем до школи и то тирва до 15 годзин. Од 15 годзин ми почина тренинґ хтори тирва до 18 годзин, вец ше врацам дому дзе ше през ноц учим. Чежко балансовац школу и спорт, алє ше виплаци. Спортисти маю исти условия як и други студенти, розлика лєм же можеме виберац кеди будземе робиц тести же би зме могли путовац зоз екипу на змаганя. Пре даяку будуцу материялну еґзистенцию, школа ми за тераз важнєйша як спорт.

МАК: Яки систем одбойкашкого змаганя у Америки?
Желько: У Америки ше бави универзитетска лиґа хтора ше састої зоз штирох дивизийох. Моя екипа бави у восточней универзитетскей одбойкашкей асоцияциї (EIWA). Того року FINAL FOUR бул у нашей школи. Наймоцнєйши екипи на заходзе, а моя школа страцела у полуфиналу и освоєла треце место у Америки, а я вибрани до All-America тиму, медзи 20 найлєпших бавячох у цалей Америки.

МАК: Дзе ши почал бавиц одбойку, кельо роки тренираш и на хторей позициї у тиму бавиш?
Жеько: Тренирам 11 роки, одбойку сом почал бавиц у Новим Садзе дзе сом тренирал за Войводину. У своєй терашнєй екипи Penn State University бавим на месту коректора.

МАК: Хтори бавяч ци и хтора репрезентация по твоїм думаню найлєпша на швеце?
Желько: Нєзнам, тераз нє патрим вельо одбойку - нє мам часу. Баржей патрим же бим цо лєпше бавел. Док сом бул у Войводини, барз сом ценєл Николу и Владимира Ґрбича. Цо ше репрезентациї дотика, олимпийски шампион Югославия, так же вони вироятнє и найлєпши.

МАК: Цо плануєш у будучносци, чи обчекуєш же забавиш за репрезентацию?
Желько: По законченю студийох бим любел пойсц даскельо роки професийно бавиц до Европи - там иду шицки добри бавяч зоз америцких универзитетох. О репрезентациї сом нє роздумовал. Патрим же бим цо вецей робел на своїм бависку.

МАК: Цо ци по тераз у живоце принєсла одбойка?
Желько: Каждого року зоз екипу идземе на 7 днї на Хаваї и до Калифорниї. Там бавиме турнири, а мож поупознавац барз вельо людзох зоз швета.

МАК: Чи Хаваї наисце таки красци як на сликох?
Желько: Гей!

МАК: Дзекуєм на розгварки, будземе у контакту прейґ е-маил-у.

ДОСИЄ КОЛЄСАР
Родзени у Кули, 04.10.1980.  Основну школи закончел у Новим Садзе, штредню у Кичинеру, Онтарио, Канада. Хвильково студира на Penn State University, State College, Pennsylvania, USA.

СПОРТСКА КАРИЄРА
Штредня школа: 11-ста клада перше место у Онтарию. 13-ста класа друге место у Онтарию.
Tri-city Club: Перши у Онтарию, треци у Канади. 13-ста класа перши у Онтарию.
Клуб у Рочестеру, NY, USA: Три роки бавел на националним турниру (11, 12, 13-ста класа). Три раз бул у All-Star тиму ґенерациї у цалей Америки. У 13-тей класи бавел финале у конкуренциї 50 екипох.
Team Ontario: 13-ста класа, победзел на турниру провинцийох. Колєсар преглашени за найлєпшого бавяча (MVP).
Penn State University: Три роки шампиони Восточней Дивизиї, три роки у All-Star тиму Восточней Дивизиї, три роки треца екипа у Америки. Преглашени за найлєпшого бавяча на першим року студийох . У другим року бул у All-Academic тиму бо бул и добри студент. Трецого року вибрани до All-America тиму, медзи 20 найлєпших бавячох у цалей Америки.