Make your own free website on Tripod.com

ТИМ ЯК ИСУС У ФАРКОХ И СКОРЯНЦУ ВИРАТОВАЛ ПЛАНЕТУ


Мирко Джуня

Же Америка чортовски монструм котри ма зожрец самого себе менєй-вецей-верим. Уствари, баржей нє дзбам; Нєт там якбачу нїч!... (Синиша Южноафриканєц again). Питанє лєм же, кельо єдна така малиґна пандеструкция, ма моц метастази. Найсимпатичнєйше ми Басарово становиско, по котри ше їх препасц будзе одбувац спрам штрднього сценария катаклизмичних филмских витвореньох котри потераз дистрибуовали, и так себе (наводно?!), нєсвидомо виписали свой драматични Тhe end. Шлїдом тих и таких сценарийох нє чежко виконструовац кроки тей фамозней подїї. (Ту ше затримам жанровски огранїчени пре утвердзованє ориєнтиру у анализи).

З оглядом же седма уметносц у одредзеним контексту (и) културна катеґория, думам же би пред спомнуту анализу нє було подло вишвициц єден детальчок индикативни за предлуженє теми. Кедиш єдна домашня ТВ-роботнїца, занята медзи иншим на синхронованю рисованих филмох, винєсла власне замеркованє котре у добрей мири одражує менталитет дружтва без традициї и зоз дискутабилним културним идентитетом; дзеци котрим юнаки, напр. Нинджа-коритнявки зоз менами Рафаело, Донатело, Леонардо и под., нє похопюю же то так повесц синоними за историйни цивилизацийно-културни здобутки (идентитет) Швета. Єдного дня як америцки туристи у Паризу або Риму, уметнїцку скарбнїцу зоз спомнутима менами буду третировац нє вельо висше од уровня своїх (дакедишнїх) бавискох, т. є. рисованих юнакох. З оглядом же су гражданє держави зоз огромним цо директним цо поштредним вплївом (а держава у своїм хронїчним трипу самозагроженосци люби демонстровац силу през бависко у котрим є дежурни шветови полицай) шлєбодно ше можеме застарац над вариянтами потенциялних консеквецох. Поготов кед би вони були члени воєних и /або политичних структурох дружтва.

Же ствар нє банална и же гевти наисце прекардашелї, укапирал сом пред пар роками назад, у класичним нїби сериозно-напартим  саянс-фикшн-турбо-треш шмецу високобуджетней назви: Гвиздова капура. После океанох прелятей креви на целолуїдней пантлїки, монструозних видумствох  на тему насилнїства, зоз найсучаснєйшу технїку накаламену на уровень мачо-инстинктох пещерового чловека, нїби зраженьох у кечерским духу, безчислових мастурбаторских  знїщованьох насущней (и єдиней нам!) планети и знїщованя чловечества, интерґалактичних файтерских фазонох и подобних глупосцох, на шор пришло амбициозне подняце, без поровнованя нєпревозиходзуюцей безочносци, забивачки самого Бога. Анї менєй, анї вецей.? Правда, на поражуюцо нїзким уровню презентована накарадно идиотска вариянта єдного злого транджи котри нє люби єнкийовски бешедуюцих позитивцох (?) цо ошлєбодзую там якихшик полукроманьонских пустиньових номадох, дзешка на XY (нїґда-чул-нїґда-видзел) планети, алє хто то себе може вжац  кредибилитет за окончованє ектерминациї Бога?!? И ище лїцемерно очековац инкасированє желєних паперикох котри порушую цалу монструозну систему, а на котрих пише IN GOD WE TRUST. Таки финални орґазам, думам же им тот бачи Ґод нє дошлєбодзи, та гоч кельо най ше видурюю у манире I can get no satisfaction... . Понеже, як цо Милан-покойни-ЕКВ шпивал: Неко нас посматра, неко нас стално ґледа, неко нас стално ґледа... .

Дальши крочай нє могло задумац. Шицко ше зводзело на прежувйованє уж видзених вариянтох, або зиходзенє до банализованей метафизики (Пияти елемент), дзе нам надобудни Амере указую же цо нас то ма виратовац. Тот їх шатро-любов фазон ме нїч нє импресионовал, лєм ме ище баржей депримирал, исто кельо и шатро-романса медзи Милу Йовович и Брус Вилисом. После ефектней алє преозбильней Одисеї 2001 и моря забавних и красних алє безвредних сказкох (типа Спилберґ, Лукас... ), спозорююцих алеґорийох (Фаренхайт, Лоґаново сцеканє, Пекельне помаранче, 1984... ), Осми путнїк розрабял даяки подсвидоми клаустрофобични клишеї и на релативно коректни способ гоч ше до конца забалєґал до деґрадуюцей комерцияли продуцентских вимогох. Аж и пренапумповани гиперпретенциозни розкошни ефекти Шварцийового Терминатора мали у себе тот сеґмент котри обрацал увагу на деструкцию и єй пошлїдки. А вец сцигол и рок зоз апокалиптичним числом 1999. Фамозни Матрикс. На шлїду виекспонованих ефектох виштанцовани ище єден класични гит за инкасированє дзевец-дзешец цифрових гонорарох. Ридко хто такой обачел цаку. Филм у основи (95%) чисте специялно-ефектне шмеце на яке ше слабо палїм, зоз (о Боже нєобходну!) нєлапшно запаковану злїцену романсу помедзи бисексуалним Киану Ривсом (од Малого Буди дзе ґлумел його височество Ґаутама Сидарта Сакямуния випатра же остал урекнути за мисию гаризматичного ратовача Духа планети) и його сайбер-андроидну партнерку (Перше сом думал же ши хлоп! га,га!), алє главни сиже стари кельо и сама цивилизация. Тот хто мал сцерпеня обрациц увагу на фундаментални класики типа Баґавад-Ґита препозна преробену приповедку котра бешедує о сучасним змерку епохи котру Гиндуси наволали Кали-Юґа. Нєт ту цо вецей вельо толковац. Хто розуми розуми. Цала конструкция нашей колективней свидомосци (на лоґичним уровню) диктирана зоз епицентру планети Голивуд приведзена до питаня, понеже система опалєла зоз главу  до повали. И на тим ше стануло. Чкода. Гоч мушим признац же ме така луцидносц приємно нєсподзивала. На интелиґентни способ ше забабрало до сущносци и смисла нашого присуства ту и тераз. Система индиректно припознала за себе саму же є спреводзка, илузия (Гинду поведзено; мая), лєм нам нє сцел (або нє знал?) виволац же цо ше скрива з гевтого боку жвератка. Дальши крочай би по моїм очекованю, за подняца котри тримаю до себе обовязно було пребиванє повали або розбиванє глави (понеже виртуална стварносц обезпечує фантазию огранїчену лєм зоз параметрами людскей мриї и ту нєт вельо вецей места за револуционерни иновациї). Нажаль, указало ше же идуци витвореня предлужели набивац зоз главу до повали, розрабяюци рижни постмортални сентименталованя (Стретнєме ше у раю и подобне) у манире фалшивого целовкастого шлєпидла. Интелиґентнєйши крочай направели Шпанци (ище скорей Матрикса) у Отвор очи, дзе ше цикаво описує лавиринти людского мозґу и рижни манипулациї котри ту наставаю. (Феномен крионизациї змарзованя тих котри сцу дожиц одкриванє еликсира безсмертносци Дизнийов случай).

Кед ше сцеме атерировац на дакус реалнєйши теми, або за тих нє таких амбициозних (филмских конзументох) цо ше мервя зоз фрустрациями типа Хто су? Цо су? Дзе су? Чом су?... за домашнї препоручуєм єдну вонконцом гуману алеґорию под назву Ґатака. Згнїти косцанїк приповедки знова твори пара пиркошох, у тим случаю (модерни стереотип) сладкави Итан Гоук и лядова Ума Турман. (Як кед би нє могло предац робу и без того, Прича о любави обично уґняви... Бора Чорба). Приповедочка, насампредз за тих цо єдного дня планую постац родичи як и за рижни форми комплекса инфериорносци (индикативно за нашо популацийне меншинство, и нє лєм за то). Спозорююца шпица Будучносц, нє така далєка нагадує бешеду о єдним можлївим швеце яки пошлїдок ґенетского инжинєринґу котри, ниа, уж наша сучасносц и дзе ше на красни способ обраца увагу на богатство котре кажде од нас ноши у себе. Понеже, як на рекламним плакату пише: Людски дух нє мож клонирац.