Make your own free website on Tripod.com

ДРАМА - ЧАРЛС БУКОВСКИ


 

Краль шедзи на престолу, коло нього млади дзивки танцую еротски танци, алє краль злодзечно подопарти на руку. Монотонию претаргує дворски писар зоз уходом и бешеду.

ПИСАР: Почитовани, товариш краль, пребачце, ваша милосци, влапели зме го!

КРАЛЬ: Уведзце го! (указує на дзивки). А их до пеца!

ПИСАР: (ґрабе дзивки за власи, за ланци). Пребачце, можем себе єдну затримац? (ошмихує ше наздаваюци ше).

КРАЛЬ: Чул ти мнє цо сом ци гварел?

ПИСАР: (злєкнуто) Гей, гей.

КРАЛЬ: До пеца зоз курвами, до пеца!

ПИСАР: (одходзи одводзаци дзивки).

Уходзи Стиркоф водза го двоме стражаре. Краль дава знак стражаром най останю при уходзе, а Стиркоф остава пред нїм; стої, у устох му циґар, у руки вазна.

КРАЛЬ: (розпатра Стиркофа нагнївано, а вец, нїби любезно, понука Стиркофови най шеднє на якуш импровизовану, нїзку, малу гокедлу). Шеднї, Стиркоф!

СТРИКОФ: Дзекуєм, панє!

КРАЛЬ: Випросц ноги!

СТИРКОФ: Барз любезно од вас, панє!

КРАЛЬ: Стиркоф, як цо знам, пишеш статї о правди, єднакосци; тиж так, о праву на щесце и живот. Стиркоф?

СТИРКОФ: Гей, панє?

КРАЛЬ: Думаш же на швеце дакеди будзе исновац всеоблапна и розумна правда?

СТИРКОФ: Нє зошицким, панє.

КРАЛЬ: Прецо вецка пишеш тоти сраня? Нє чувствуєш ше добре?

СТИРКОФ: Чувствуєм ше нєзвичайно у остатнїм чаше, панє. Як кед бим мал похибиц.

КРАЛЬ: Вельо пиєш, Стиркоф!

СТИРКОФ: Баяко же, панє.

КРАЛЬ: Бавиш ше сам зоз собу?

СТИРКОФ: Поряднє, панє.

КРАЛЬ: Як?

СТИРКОФ: Нє розумим, панє.

КРАЛЬ: Думам, як то робиш?

СТИРКОФ: Штири лєбо пейц сирови вайца и пол кили млєтого меса у вазни за квеце з узким гарлом, док слухам Вис пендрексил, лєбо Тхе фломастерс демо пантлїку.

КРАЛЬ: (заслупнуто патри на вазну, а вец предлужує). Бул ши дакеди оженєти?

СТИРКОФ: Вецей раз, панє.

КРАЛЬ: И, цо нє було у шоре?

СТИРКОФ: Шицко, панє.

КРАЛЬ: Хторе ци було найлєпше перцанє у живоце?

СТИРКОФ: Штири лєбо пейц вайца и пол кили млєтого...

КРАЛЬ: Добре, добре!

СТИРКОФ: Вера же нє добре!

КРАЛЬ: Ясне ци же твоя жажда за правду и лєпшим шветом лєм маска хтора скрива препаданє, ганьбу и пораженє котре ношиш у себе?

СТИРКОФ: Га, гей!

КРАЛЬ: Мал ши строгого оца?

СТИРКОФ: Нє знам, панє.

КРАЛЬ: Як то думаш, нє знаш?

СТИРКОФ: Думам, чежко поровновац, видзице, мал сом лєм єдного.

КРАЛЬ: Пробуєш франтовац зо мну, Стиркоф?

СТИРКОФ: Та, нє, панє! Як цо гварице правда нєможлїва.

КРАЛЬ: Бил це оцец?

СТИРКОФ: Зменьовали ше.

КРАЛЬ: Думал сом же ши мал лєм єдного оца?!

СТИРКОФ: Кажде ма. Сцем повесц, и мац ше придружовала.

КРАЛЬ: Любела це?

СТИРКОФ: Лєм як предлуженє самей себе.

КРАЛЬ: Цо окрем того любов може и буц, цо окрем того може буц ище любов?

СТИРКОФ: Здрави розум же барз тримаш до дачого барз красного нє муши буц кревно повязане. Може то буц червена лабда за плажу, лєбо пражинка з маслом.

КРАЛЬ: Сцеш повесц же можеш любиц пражинку з маслом?

СТИРКОФ: Лєм дакеди, панє. У одредзених дньох, под одредзенима зарями слунка. Любов приходзи и одходзи без спозореня.

КРАЛЬ: Мож любиц людски єства?

СТИРКОФ: Вшелїяк, окреме кед их нє познаш добре. Любим ше припатрац на нїх през облак док ходза по улїчки.

КРАЛЬ: Стиркоф, ти куриплах!

СТИРКОФ: Баяко, панє.

КРАЛЬ: Яка твоя дефиниция куриплаха?

СТИРКОФ: Чловек хтори два раз роздума пред тим як нападнє лєва голоруки.

КРАЛЬ: Яка твоя дефиниция шлєпого чловека?

СТИРКОФ: Чловек котри нє зна цо то лєв.

КРАЛЬ: Кажди чловек зна цо то лєв.

СТИРКОФ: Кажди чловек претпоставя же зна.

КРАЛЬ: А (яка) твоя дефиниция будали?

СТИРКОФ: Чловек котри нє похопює же час, косци и орґанизем троши даремно.

КРАЛЬ: А хто же вецка мудри?

СТИРКОФ: Нєт мудрих людзох, панє.

КРАЛЬ: Вецка нє можу исновац анї будали, кед нєт моци нє може буц анї дня; кед нєт билого, вец нє може буц анї чарного.

СТИРКОФ: Жаль ми, панє я думал же шицко праве таке яке є, и же нє завиши нї од чого другого.

КРАЛЬ: Мал ши свой курац у превельо вазнох за квеце, озда нє похопюєш же шицко у шоре и же ше нїч нє може погубиц (засрац)?

СТИРКОФ: Похопюєм, панє, цо ше збува. Збува ше.

КРАЛЬ: А цо биш повед на то кед бим ци случайо одрубал главу?

СТИРКОФ: Нє могол бим повесц нїч, панє.

КРАЛЬ: Думам, кед бим ци случайно одрубал главу, я би постал воля, а ти би постал нїч.

СТИРКОФ: Я би постал дацо друге.

КРАЛЬ: По моїм виборе.

СТИРКОФ: По нашим виборе, панє.

КРАЛЬ: Опущ ше, опущ ше, випросц ноги.

СТИРКОФ: Барз любезно од вас, панє.

КРАЛЬ: Нє, барз любезно од нас обидвох.

СТИРКОФ: Вшелїяк, панє.

КРАЛЬ: Гвариш же це часто обнїма тото шалєнство. Цо робиш кед це лапи?

СТИРКОФ: Пишем писнї.

КРАЛЬ: Чи поезия шалєнство?

СТИРКОФ: Нє, иснованє поезиї то шалєнство.

КРАЛЬ: Цо то шалєнство?

СТИРКОФ: Шалєнство то бридкосц.

КРАЛЬ: А цо бридке?

СТИРКОФ: Каждому дацо друге.

КРАЛЬ: Чи бридкосц уродзена?

СТИРКОФ: Вона иснує.

КРАЛЬ: А уродзена є.

СТИРКОФ: Нє знам, панє.

КРАЛЬ: Ґлумиш же шицко знаш. Цо то знанє?

СТИРКОФ: Знац цо менєй мож.

КРАЛЬ: Як то?

СТИРКОФ: Нє знам, панє.

КРАЛЬ: Знаш направиц мост?

СТИРКОФ: Нє, панє.

КРАЛЬ: Знаш направиц пиштоль?

СТИРКОФ: Нє, панє.

КРАЛЬ: Тоти ствари, продукти знаня.

СТИРКОФ: Тоти ствари то мости и пушки.

КРАЛЬ: Дам ци одрубац главу!

СТИРКОФ: Дзекуєм, панє.

КРАЛЬ: Прецо?

СТИРКОФ: Ви моя мотивация теди кед ми мало дачого остава.

КРАЛЬ: Я  правда.

СТИРКОФ: Можебуц.

КРАЛЬ: Я побиднїк, дам най це муча, наженєм це же биш врещал, наженєм це же биш пожадал шмерц!

СТИРКОФ: Вшелїяк, панє.

КРАЛЬ: Нє похопюєш же сом твой пан?

СТИРКОФ: Ви манипулуєце зо мну, алє ми нє можеце зробиц нїч вецей од того цо мож зробиц вообще.

КРАЛЬ: Думаш же бешедуєш мудро? Док будзеш на мукох запомагац, нє годзен ши повесц нїч  мудре!

СТИРКОФ: Сумням до того, панє.

КРАЛЬ: Иншак, як можеш слухац Пендрексил и Фломастерс?

Нє чул ши за Битлсох?

СТИРКОФ: Ох, вшелїяк, панє, кажде чул за Битлсох.

КРАЛЬ: А цо, нє любиш их?

СТИРКОФ: Нє мержим их.

КРАЛЬ: Мержим даєдного шпивача.

СТИРКОФ: Шпивачох нє мож мержиц.

КРАЛЬ: Добре... Читаш даяки новини?

СТИРКОФ: Лєм двої.

КРАЛЬ: Хтори?

СТИРКОФ: Глас ректума и Керестурски пендрек.

КРАЛЬ: Стража! Енки водзце того чловека до хижи за мученє и почнїце поступок!

СТИРКОФ: Панє, а остатнє жаданє?

КРАЛЬ: Гей?

СТИРКОФ: Можем вжац свою вазну за квеце?

КРАЛЬ: Нє, мнє треба.

СТИРКОФ: Панє?

КРАЛЬ: Думам, заплєнїм ю. Стража, водзце того идиота! И, стража! Врацце ше зоз...

СТРАЖА: Гей, панє?

КРАЛЬ: Зоз шейсцома сировима вайцами и килу говедзини.

Стража вишла, музика почина.