Make your own free website on Tripod.com

МЛАДИ И ФЕСТИВАЛИНаташа Регак и Моника Будински

Шицки знаме же лєм фестивали и вельки швета можу позберац векше число людзох на єдно место, голєм раз рочнє. Фестивали як Червена ружа, Коцурска жатва або Костельникова єшень постали традиция, бо як бизме иншак исновали и очували културу кед би их нє було? Скорейших  рокох фестивали представяли радосц як за старших так и за младших, медзитим, з часом публика указала же задумки тей файти уж видзени и дотхнути зоз велїх бокох, и же су нє цикави як цо були скорей. У чим хиба? Чи би уключованє младих до того нє могло помогнуц? (Вони дакеди мали свою учасц у рамикох Ружовей манифестациї зоз успишним початком Керестурияди. Нажаль, того вецей нєт. То так нє лєм у Керестуре, алє и у других руских местох).

Младим, вшелїяк, треба дац нагоду же би ше културно виражовали, а млади би тото довириє требали дакус баржей почитовац и озбильно ше прилапиц организациї. Креативней младежи єст, лєм ю треба активовац на прави способ, под условийом же ше ю прилапи як компетентну за сотруднїцство и понукнє єй можлївосц витвориц швижи идеї и задумки.

Пре якушик причину, єдна часц младежи вше порихтана чекац же би єй дахто други орґанизовал розвагу. Дакус би ше требали пообрацац коло себе и обачиц же вони сами себе муша орґанизовац дацо. З другого боку, тому дакус и старши помогли прето же вше були порихтани орґанизовац младим цошка цикаве (або нє), алє зоз тим нєсвидомо помогли и творенє габи, на єден способ, деґрадованей и пасивней ґенерациї.

Ту ше младим поставя питанє же прецо ше и надалєй шири файта неґативней думки, у смислу: Най то дахто други пороби. Чесц винїмком! Пред даскелїма роками зявела ше, наволайме то револуция младих хтошка ше здогаднул же би ше млади, хтори на даяки способ креативни, могли представиц публики през активне и явне сотрудзованє, як цо то наприклад Дньовка. Скорей були организовани и вечари поезиї и концерти слуханих ґрупох, а тераз ше, як єдна форма колективного друженя, з часу на час организує, united party. (Но, алє то ше нє дотика тельо самих фестивалох, лєм сцеме наглашиц же и млади знаю буц активни.)

Як алтернативу проблему празних шедовискох под час манифестацийох предкладаме уключованє младих, понеже руска младеж ма свою организацию под меном PACT RUTHENORUM хтора, медзи иншим, орґанизована и пре проблем устатосци при младих, а чийо члени достаточно активни, креативни и способни потримац и витвориц дату обовязку (наприклад часц Костельниковей єшенї хтора була орґанизована з боку членох тей младежскей орґанизациї).

Младежи ше вше вецей понука можлївосц указац и розвивац свой талант и здобуц учасц у креированю културного живота. На нїх остава же би то вихасновали на найлєпши можлїви способ, а на шицких других (и старших и младших) же би их у тим потримали.