Make your own free website on Tripod.com

ПРАВО НА ВИБОР И ПРАВО НА НЄ ВИБОР


Таня Бодянец

(Лєбо: Цошка цо керстурским хлапцом нїяк нє уходзи до глави)

Як перше, нє жадала бим же би тото мойо становиско постало свойофайтове реаґованє на одреаґоване реаґованє (того зме ше досц начитали), та такой на початку наглашуєм же текст хтори будзеце мац можлївосц пречитац у наиходзацих хвилькох, будзе ШИЦКО одо мнє на тоту тему. А як друге, думайце цо сцеце (окреме хлопи!) - и же сом огорчена феминисткиня, и же примам цудзе, и же сом преволана (на концу, и сам автор текста з першого числа МАК-у на остатнїм боку ясно гварел же ствари уж ґлобализовани), алє я, як часц младей ҐЛОБАЛИЗОВАНЕЙ женскей популациї у Керестуре, ЦИХО НЄ МОЖЕМ БУЦ!

Предпоставям же Славков текст нє дочекани з одушевийом при женских читачох (цо цалком розумлїве), прето же анї єдна млада дзивка, ґу тому и еманципована, нє прилапи дзечнє, т. є. нє прилапи нїяк же є часц якейшик формули за добри-послеполноцни-палма активносци! Мнє особнє завадза стил з яким написани тот текст и то у єдних новинох за културне и интелектуалне воздзвигованє младих людзох! Директно, брутално и просто приказац одредзени ствари найлєгчейше - лапиш, та напишеш, алє повесц бридку (поведзме) правду нє з бридкима словами - то уж схопносц! Но, а цо ше дотика сухого змиста того тексту, то тото цо поглєдує детальнєйшу анализу... з женского угла, розуми ше!

( Уф, одкадз рушиц?!...)

Нє думам за себе же сом експерт за хлопох, леґиньох, шугайох, типох, алє очивисне же нашо моцнєйши(?) половки хорую од чудней форми ксенофобиї;  перше шлєпо веря узурпаторови и без слова примахую з главами слухаюци його приповедки типа Мойа судбина (Мя лове сторя, чи уж цо), лєм дакус сочнєйши, (док адреналин роби и шлїни чуря...), а вец би их виганяц, преврацац авта и виказовац свойо мачо-епитети, под паролу ТУ ВАМ НЄ МЕСТО! Чудно лєм же ше анї єден Керестурец нє опита чи кажди тот странєц поучени з искуством з Керестура бешедує правду ( гей же ше подли глас далєй чує од доброго, лєм питанє кельо правди у себе ноши...), а окрем того, добре познате же кед ше ХЛОП хвалї о своїх дожицох, то почитоване, окреме у ХЛОПСКИМ швеце, а дзивка, без огляду чи лєм флертує, чи виглєдує, чи можебуц наисце найдзе длугорочну любов при странцови, автоматски постава фуфа, плїтка и озлоглашени зраднїк свойого народа! Е, ТОТО МНЄ болї! Нєлоґичносц же нашо мили хлапци скорей веря  даякому случайному преходнїкови лєбо сопутнїкови у автобусу, як тебе, ДЗИВКИ - (по скромним хлопским думаню) лабилней, наивней и подложней шицким неґативним уплївом нєшкайшого часу, та и тому цо приходзи з боку. Нє знам вец ХТО наивни у цалей тей приповедки?!

Интересантне ище и тото же керестурски хлапци розполагаю зоз найдробнєйшима деталями з тих ноцних вилєтох, а то значи же лєбо були актере у истих чи подобних, лєбо шицко крашнє здумали у своїх главох як то вони уж знаю (додайце ту и дакус любомори, зависци), нє?!  Нє треба лєм же би забули же и вони даґдзе през викенд странци ...

Най ше розумиме - я, як дзивка, иншак спатрам  швет (швет у хторим ше, медзи иншим, НЇҐДА нє будзем ганьбиц повесц же сом з Керестура гоч цо най у питаню!),  и прето нє думам же таки надути приповедки представяю проблем даякого девиянтного справованя чийо ришенє лєжи у оградзованю и изолованю Керестура и у койяких екстремних поцагох. га, людзе, крев нам охори кед ю дахто нє змиша!!! А мишаня було и пред трицец роками, та их будзе и надалєй - природни цек стварох з хторого хтошка прави барз вельки галайк.

И ище лєм єдно - шицко то лєм право вибору, гоч як то дакому звучи вилїзано, а кеди же дзивка будзе виберац кед нє тераз, док є ище дзивка. А же ТИ, (гоч хтори) шугаю керестурски, нє ЄЙ вибор - sorry, mate - пробуй даґдзе индзей!