Make your own free website on Tripod.com
 

Чизмар Бранка

Родзена у марцу 1979. Жиє и еґзистує у Руским Керестуре на Збегньове число 3. Ту закончує ґимназию же би 1999. року дипломовала на Вишей школи ликовней и применєней уметносци напрям: наставнїк подобовей култури. И од теди преподава у Основней школи од V по VIII.
Себе виражує прейґ реалистичних портретох, експресионистично-футуристичних прейзажох, абстрактней и нєфиґуралней уметносци,. Мала вецей колективни вистави, а у пририхтованю самостойни.

     
  Тексти